AB bussbolaget Östergötland

Vilkor för våra resor

Med reservation för ev. ändringar

Vid avbokning 15-30 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av hela resans pris. Vid avbokning 1-14 dagar före avresan skall resenären erlägga 50 % av
hela resans pris. Sker avbokningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris. Vid resor som innehåller evenemang (teater, musik etc.)
återbetalas EJ kostnad för biljett.